EXPEDICIÓ R/G 2012

El segon trimestre ha començat i comença un dels punts més forts del curs escolta per un r/g: l´ expedició . Cal pensar calmada i tranquilament el que es vol dur a terme amb la resta d´unitat i cal que sigui un fet seriós on tots els companys escoltes es puguin implicar d´una manera clara i concisa. Els R/G  necessitem  fer projectes i dur-los a terme, sino ens aburrim i molt. Cal assumir responsabilitats i  prendre decisions conscientment. Tot açò en un marc d'aventura, de risc i de diversió. Les possibilitats són tantes com inmaginació tenim: Recordar un campament Multiaventura en 2011, un campament de Kaiack en 2010, viatjes d´altres anys amb r/g, intercanvis, obres de teatre, pel·licules.... la llista és llarga. Sols cal seguir una sèrie de normes que marca la pedagogia (manera de mostrar) escolta: Les fases de l´expedició, aquestes són: 1. Proposta: descoberta i  pluja d’idees. 2. Elecció: on cal procurar el Consens (És posar-se d’acord de manera constructiva i que tothom s’hi ha de sentir identificat). 3. Planificació: Per què, com, quan, qui, què, on es fan i desfan les coses que hem triat. Elegir comitès , elegir càrrecs, consell de caps i consell del projecte.
4. Realització: Tothom hi té un paper a fer en l´expedició. Aquesta tindrà un final concret i la darrera 5. Avaluació: Durant tot el procés miram que hi ha de positiu, de negatiu i d´interessant i ho posam en comú.