RUTA AMB BICICLETA DELS R/G & P/C 1 d´ABRIL


Hola a tots/es. Aqui teniu a alguns r/g i caravel·les a punt devallar a es Llosar de Son Escudero. La "Pose", que és total,  sembla treta  d´un catàleg de "Mango"  de "Primavera, Verano".  L´excursió de Diumenge dia 24 d´Abril , fou tot un èxit. La ruta a peu  ens mostrà  els paissatges més alts, rocallosos i  impresionants del terme de Ciutadella.  Seguint el pla d´ entrenament establert, el proper Diumenge dia 1 d´Abril, ens  trobam de nou  a l´agrupament a les 09.30h amb la bicicleta, el casc homologat, unes gal·letes , fruita i un poc d´aigua , i sobretot ES DINAR!!!! a dins una petita motxilla. Cal  portar Candau (per travar la bicicleta) a més de guants si els utilitzau.  Alguns de vosaltres r/g i p/c ens heu sol·licitat reiteradament  “Bicicletes tàndem”.   Hem parlat amb un responsable de “Tot Velo” i hem aconseguit un bon preu per l´excursió:  10 €.  El número d´aquestes bicicletes és limitat i cal reservarles amb antelació.  Vos heu de posar d´acord amb un company/a per llogar  una (telefonant a en Lio de R/G  i quedar amb ell per  pagarles,  recollirles i tornarles. Segur que reim molt i ens   ho passarem molt  bé!. Recordar que per les dimensions d´aquestes bicicletes, no portarem cotxe de suport així que  autoritzam als r/g per dur telèfon mòbil a l´excursió per poder localitzar als pares o responsables en cas d´averia mecànica seriosa. Per cert, si els vostres pares vos autoritzen adequadament i veniu convenientment equipats podreu nedar!. Alegria, salut i sempre a punt!