LA VOLTA A LA MENORCA QUE ESTIMAM

Manifest d´ESCOLTES DE MENORCA, el GOB i altres entitats adherides a la Volta a Menorca, per la defensa del territori.  Menorca ha tingut un desenvolupament diferenciat de les altres illes i del litoral peninsular, precisament perquè molta gent es va mobilitzar al seu dia per evitar alguns desgavells urbanístics, que només podien beneficiar a uns pocs en detriment de la resta de la societat. I durant molts anys, hem vist que aquests espais protegits han estat l'emblema de la promoció turística de l'illa, demostrant així que la conservació i l'economia no tenen per què està sempre enfrontats. Ara que ens trobam en un context de greu crisi econòmica que està afectant l'estabilitat laboral de molta gent, convé saber quines són les causes que ens han duit a l'actual situació. I quan ho feim comprovam que la gran dependència de l'especulació de terrenys i el creixement urbanístic sense límits han estat un dels principals motius. Els i les que participam en aquesta Volta a Menorca, creim que, tant per la nostra qualitat de vida,  com per estricta estratègia econòmica, és molt convenient que aquesta illa mantengui i millori  el seu model territorial. Sabem que, entre el què hi ha construït sense usar, i el que es pot fer encara damunt  terrenys ja programats, hi ha capacitat urbanística per molts anys.   No li veim cap sentit a voler obrir noves zones de creixement urbanístic. Aquest Camí de Cavalls que usam per fer la Volta, exemplifica també prou bé la diferenciació que buscam per Menorca. Quan es va fer la reivindicació per recuperar la senda, es van haver d'aguantar crítiques, menyspreus i fins i tot persecució judicial. Però d'ençà que està obert, podem comprovar com és un camí molt usat per la població resident i una eina molt potent per dinamitzar activitats turístiques de natura. La població de Menorca té uns sentiments molt lligats al seu territori. I els governants, siguin del color que siguin, han de tenir aquesta característica ben present. El reconeixement de Reserva de  Biosfera demostra que s'han sabut conservar els valors naturals, però també és un important compromís amb la resta de la comunitat internacional per fer les coses bé.  El Pla Territorial Insular, aprovat en 2003, s'ha de revisar i s'hi han de fer les adaptacions que es demostri que són necessàries. Però des d'aquí demanam ben clar i ben fort, que no volem que això s'aprofiti per desprotegir el territori ni per fer nous desgavells urbanístics. Les persones que participam en aquesta Volta volem exercir el nostre deure a ser ciutadans responsables. I per poder-ho fer, necessitam que les institucions públiques respectin també el nostre dret a fer-ho.  No volem que hi torni haver intents de fer la modificació per via d'un Decret-Llei, que impedeix que la gent pugui saber-ne els continguts. I tampoc volem que aquesta estranya Norma Territorial Transitòria serveixi per reduir significativament els períodes d'exposició al públic o donar empar a coses que vagin més enllà de simplificar i agilitzar processos burocràtics.  Reclamam que hi hagi transparència per poder conèixer quins canvis es volen fer i quins efectes  causaran. I reclamam poder participar activament en les decisions que es prenguin, perquè ens afectaran durant molts anys. Ho volem seguir de ben aprop. Sr. Santiago Tadeo, com a president del Consell Insular de Menorca, li demanam que vetlli perquè  les modificacions territorials mantenguin el camí que la nostra illa ha sabut agafar.  Requerim la seva implicació personal i ajuda.