CLIFF DIVING!

Els Salts són un esport aquàtic que consisteix en saltar des d'una plataforma situada a una alçada determinada sobre una piscina fent acrobàcies i caient sobre l'aigua. Un equip de jutges puntuen els salts en funció de la dificultat i plasticitat per decidir els guanyadors. Es tracta d'un esport reconegut internacionalment, que forma part del programa olímpic i que internacionalment és regulat per la FINA. Els salts es disputen tant en categoria masculina com femenina. Actualment existeixen les següents modalitats olímpiques: Salt de trampolí de 3 metres, Salt de palanca de 10 metres, Salt sincronitzat de trampolí de 3 metres, Salt sincronitzat de palanca de 10 metres. També es disputen altres modalitats no olímpiques com el Salt de trampolí d'un metre (al campionats mundials de natació), el salt de trampolí de 5 o de 7 metres (que només es troben a segons quines piscines, o els salts extrems des de una alçada de 28 metres, utilitzant entorns naturals sobre el mar o sobre rius i llacs podeu veure les R.B. Cliff Diving World Series, són impresionants. Els salts poden ser amb diferents posicions corporals. Els jutges en qualificar el salt prenen en compte 6 aspectes: Aproximació. El cos estarà recte, el cap dret i els braços estesos en qualsevol posició. L'impuls o enlairament. El salt serà controlat, equilibrat i potent al moment de l'enlairament, el salt ha de ser alt amb la finalitat d'acabar el més amunt possible perquè llueixi, en cas que el salt sigui d'un trampolí es qualificarà també l'anomenat estrep (caminada i impuls sobre el trampolí). Elevació. Es considerarà l'altura a la qual el saltador arribi. Execució. Es tracta d'avaluar el salt en si mateix, analitzant la tècnica, la posició, els girs, etc. Entrada a l'aigua. Haurà de ser vertical amb el cos recte, els peus junts i els braços estirats més enllà del cap. Esquitxarà el menys possible en entrar a l'aigua. Dificultat. Això té a veure amb el nombre de girs, posicions i tirabuixons realitzats durant el vol i el tipus de salt. En els salts sincronitzats es tindrà en compte, a part d'això, que tots dos saltadors tinguin una elevació, coordinació dels moviments i angle d'entrada a l'aigua el més semblant possible. Però nosaltres farem algunes coses més senzilles, cap problema. preparauvos pel proper Setembre, segur que reim molt!.