UNA MICA DE MÈTODE ESCOLTA.


Els Tres Eixos de l’escoltisme dins el punt de vista del MSC són: FE, PAÍS I EDUCACIÓ. El tractament del tres eixos será: La fe en que quasi totes les coses que feim o volem fer són possibles, tot depén de nosaltres,  També cal recordar que el moviment Escolta és un moviment catòlic i que cal respetar altres religions i opcions personals,  El país: és la font de la nostra cultura, de la nostra terra i llengua, el suport, sobre el que treballem dia a dia, i al qual ensenyem a estimar i protegir. L’educació: és la finalitat última del Moviment escolta i de l’Agrupament. Dóna el vertader sentit a l’esforç de les persones que confien que a traves d’aquestes accions es pot aconseguir deixar un món  millor i una societat més equilibrada i tolerant. La Llei Escolta són els principis on tots nosaltres els escoltes ens estalonem dia a dia. Aquestos són:  Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom. Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.  Aprenem a ser útils i fer servei. Som germans de tothom i treballem per la pau. Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món. Defensem la natura i protegim la vida. Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots. Som decidits i afrontem les dificultats sense por. Estimem el treball i volem fer bé les coses, per acabar la darrera llei: Aprenem a estimar i a jugar net. Per altra banda i per acabar parlarem de La Salutació Escolta es representa de dues maneres, segons l’etapa i metodològica en la que ens trobam: Als Llops/Daines, la salutació consisteix en aixecar els dits índex, i cor de la mà dreta, representant les orelles ben obertes del llobató i la daina. A partir dels Rángers/Guies, on ja s’assumeix l’estil de l’escoltisme i el guiatge, els tres dits que ajuntam representen cadascun dels tres eixos que tenim. El fet que el dit gran agafi al més petit ens recorda que “el gran ajuda al petit”, així com el vell llop ajuda al llop-tendra. En qualsevol cas, mentre es fa la salutació escolta, es dona la mà esquerra, perquè és la mà que està més aprop del cor, i es creuen els dits petits de les dues mans durant l’encaixada.Sempre a punt!.