MOVIMENT SCOUT CATÒLIC

Bon dia. Avui parlarem de MSC, l´organització a la que pertany ADE Escoltes de Menorca, com sabeu l´entitat que ajunta els 5 agrupaments de Menorca (Mª Claret, Federico Pareja, Sant Bartomeu, Tramuntana, Ruiz i Pablo i Sant Climent). El Moviment Scout Catòlic (MSC) és una federació d'associacions catòliques d'escoltisme de l'Estat Espanyol. Engloba a més de 26.000 nens,nenes, joves i educadors escoltes de l'Estat Espanyol repartits en els més de 500 agrupaments. Té implantació a gairebé totes les comunitats autònomes.  En l'àmbit internacional, el MSC és membre de l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM). També és membre de la Conferència Internacional Catòlica d'Escoltisme (CICE).  En l'àmbit espanyol, el MSC forma part de la Federació d'Escoltisme a Espanya (FEE) creada el 1978 i que actualment està formada per la Federació d'Associacions de Scouts d'Espanya (ASDE) i el propi Moviment Scout Catòlic (MSC) i compta amb una entitat associada: la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG).  El MSC és membre fundador del Consell de la Joventut d'Espanya, i gairebé totes les seves associacions formen part dels Consells de Joventut autonòmics. També forma part com vocal en el Consell Estatal de ONGs d'Acció Social i té relacions i projectes conjunts de solidaritat, agermanament i convivència cultural i interreligiosa amb associacions escoltes d'altres països del món. Associacions membres: Scouts Católicos de Andalucía, Asociación Interdiocesana Scouts d'Aragón - MSC, Scouts d'Asturies - MSC, Scouts Católicos de Canarias, Scouts Católicos de Cantabria - MSC, Federación de Scouts Católicos de Castilla la Mancha, Scouts de Castilla y León - MSC, Euskalerriko Eskautak, ADE Mérida-Badajoz, Scouts de Galicia - Escutismo Católico Galego, Federació d'Escoltisme i Guiatge de les Illes Balears - MSC, Scouts de Madrid - MSC, Scouts Católicos de Murcia,Federació d'Escoltisme Valencià, Scouts Católicos de Plasencia, ADE EScoltes de Menorca i el Moviment Escolta i Guia de Mallorca.