ORGANITZACIÓ MUNDIAL ESCOLTA


L'Organització Mundial del Moviment Escolta (World Organization of the Scout Movement, WOSM) és l'Organització no governamental que regeix a la major part dels moviments escoltes nacionals, amb més de 28 milions de membres. La WOSM es va fundar el 1920 i té la seva Seu Central a Ginebra, Suïssa. Es troba agermanat amb l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes (WAGGGS). La missió de la WOSM és contribuir a l'educació de la gent jove a través del sistema de valors basats en la Promesa Escolta i la Llei Escolta, ajudant a crear un món millor on les persones siguin autònomes i, alhora, puguin prendre rols constructius en la societat. La WOSM s'organitza en regions i opera a través d'una Conferència, un Comitè i un Boreau. Si aprofundim una mica en la història, com a resultat de la Primera Jamboree Mundial, celebrada a Olympia (Londres) el 1920, els diversos líders escoltes van crear la Conferència Internacional dels Nois Escoltes (en anglès, Boy Scouts' International Conference). Els 31 països assistents a Olympia es van convertir en els membres fundadors (entre ells la "Asociación de Exploradores de España"). La Seu es va establir prop del Buckingham Palace, a Londres, i el comissionat del Regne Unit, Hubert S. Martin, va ser escollit Director Honorífic. La Conferència Internacional es convertiria anys després en la Conferència Mundial Escolta.  El signe identificatiu dels membres de l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM), conegut per "World Crest", és un escut circular de color porpra amb una flor de llis central rodejada d'una corda que a l'extrem inferior es lliga amb si mateixa en un nus pla. La flor de llis és un símbol molt antic que Baden-Powell recuperà i utilitzà per identificar els escoltes allistats a l'Exèrcit Britànic, i que el Moviment Escolta va apropiar-se amb les modificacions corresponents. La punta superior de la flor de llis representa el Nord de la brúixola, simbolitzant així que l'escoltisme guia al jove pel bon camí, el del servei al altres. Les tres puntes de la flor de llis simbolitzen els tres destinataris de les accions d'un escolta: per Déu, pels altres i per tu mateix. Les dues estrelles de cinc puntes representen els deu punts de la Llei Escolta. El llaç que envolta la flor simbolitza la unitat i la germanor dels escoltes arreu del món. Actualment, l'escoltisme és present a 216 països, amb més de 38 milions d'escoltes d'ambdós sexes. L'escoltisme mundial està dirigit, de forma autònoma, per l'Organització Mundial del Moviment Escolta, amb seu a Ginebra, Suïssa.