CAMINADA REIVINDICATIVA 13/01/013


Diumenge dia 13 de gener, nova caminada sa 5ª,  Ferreries - Ciutadella en protesta per sa destrucció que el Consell Insular de Menorca vol fer a sa Carretera General de Menorca, i perquè hi ha altres solucions. Partida de davant s'Ajuntament de Ferreries es a les 09.15h i fins sa Plaça d'es Born de Ciutadella. Qui vulgui està convidat. Una vegada més NO a aquest macro projecte. "Es motiu de sa caminada per sa carretera General és expressar es desacord amb aquest tipus d'obres. Tot i que consider que és necessari fer-hi qualque actuació, hauria de ser més austera i respectuosa amb es medi, com per exemple s'alternativa que proposa el GOB. Un segon motiu és es fet que aquesta obra, per s'envergadura que té, l'haurà de realitzar una empresa de fora de s'illa, cosa que faria que sa part grossa des pressupost (30 milions €) no quedaran a Menorca, entraran per sa porta grossa i així com entrin sortiran per sa porta de darrera, novament cap a sa península. I ja que aquesta partida pressupostària és per Menorca, idò que quedi a Menorca i així, si es fes amb empreses menorquines, es treuria de sa crisi a molts menorquins i menorquines (que n'hi ha que ja ho passen prou malament!!) Un tercer motiu, és que si es fan unes obres més austeres, seran molt més barates, cosa que permetria que s'invertís una part en transport public i una altra part en arranjar carreteres secundàries, que n'hi ha que estan ben malament, amb enderrossalls i ses parets plenes d' abatzers ses, així com també es podria aprofitar per fer qualque carril bici en algunes carreteres. Si la cosa es reparteix bé, son moltes ses millores que es poden fer amb aquests doblers. I molta gent sa que es beneficiara". S'esdeveniment al Facebook el podeu trobar com a : caminada reivindicativa per sa carretera general. Alguns dels caps del nostre agrupament hi aniran. Sempre a punt.