RESERVA MARINA BADIA DE CIUTADELLA


Per celebrar els 20 anys que en 2013 compleix l' agrupament Escolta Sant Antoni Mª Claret, com a bonic regal de Reis fet per nosaltres a Ciutadella i a tota Menorca i fent pràctica la llei escolta que diu que tots nosaltres , els Escoltes ens estimam la natura, i que a sobre "deixem les coses millor del que les hem trobades", ens hem plantejat un objectiu a mig  termini. La Creació d' una petita reserva Marina a la Badia de Ciutadella. Anem per parts i ho entendrem millor. Qué és aquesta reserva? Una reserva marina o reserva de recursos pesquers és una àrea de la mar a la qual s'aplica una legislació especial i restrictiva, per disminuir l'esforç de pesca en àrees determinades amb un valor potencial pesquer i ecològic, de manera que serveixin com a zones protegides de la reproducció i cria perquè pugui donar-se les recuperacions dels recursos. Això és el que la distingeix d'un parc marí, on no es permet cap activitat en nom de la seva conservació. Una reserva marina no és simplement un lloc de prohibicions com sovint es malentén, sinó una zona on s'aplica una millor gestió per preservar un patrimoni valuós que no és de cap col·lectiu en particular, sinó que és públic i pertany a tots i totes. Actualment Menorca compte amb la Reserva Marina del Nord, que s´estén des de la Mola de  Fornells a Calan Carabó (Ciutadella) Però a alguns joves ciutadellencs/ques ens resulta dificil de visitar. Les Reserves Marines han demostrat ser de gran utilitat per a la conservació de plantes, animals i hàbitats costaners i marins, així com per a la supervivència de les pesqueries. La protecció de espais litorals suposarà clares avantatges per a molts sectors, inclòs el turístic, respecte a altres zones on es segueixi degradant el medi litoral. L'estratègia de la reserva de la Badia de Ciutadella vol tenir en compte el pes econòmic de cada col·lectiu d'usuaris a l'hora de determinar els plans de gestió. Cal protegir un espai de qualsevol tipus d´extracció o pesca, però també cal pensar en la pesca com a esbarjo, professió i eina socialitzadora per la qual cosa no s´ha de restringir sino facilitar la seva pràctica en determinats llocs. Si tot plegat es fa bé, al cap d'un temps es reculliran els fruits: els estudis en altres indrets protegits, ens demostren que les mesures de protecció reverteixen a llarg termini en un increment de l'abundància dels peixos i altres animals i en la millora dels hàbitats marins, amb efectes positius sobre la pesca i el turisme, tant a dins com a la proximitat de les zones protegides. Ja teniu un altra "regal dels Reis" Vos Anirem informant. Sempre a punt!.