AVUI CONEIXEM EL COACHING


La paraula coach és d'origen anglès, significa entrenador i prové del món de l'esport; el coach personal és per al seu client, respecte dels seus objectius, com l'entrenador per a un esportista respecte de les seves marques a batre. El coaching personal és un procés on el client es marca uns objectius i està obert a aprendre i a passar a l'acció. És un procés d'acompanyament en l'assoliment dels objectius que el client es marqui com a importants i necessaris per assolir un grau més alt de rendiment, d'autoestima i de gaudi de la seva vida. El procès pot comportar també creixement personal del client. Basant-se en una sèrie  d'entrevistes programades, s'estableixen els objectius a assolir, els problemes a resoldre, les dificultats a vèncer, com vèncer-les, les diferents etapes a assolir, i la manera d'anar verificant, en cada etapa, l'assoliment dels objectius parcials establerts. A cops s' empren  les videoconferències, ús del telèfon i correu electrònic. Actúa a curt termini (entre cinc i dotze sessions, o una vintena com a màxim) per a obtenir resultats molt concrets i definits. El coaching rebutja els medicaments i és poc o gens útil en problemes greus, complexos o que requereixin professionals de l'ambit sanitari. Sempre a punt.