LA MANIOBRA DE HEIMLICH


Pareu atenció Escoltes!! La maniobra d'Heimlich, també anomenada compressió abdominal, és un procediment de primers auxilis per a casos d'ennuegament, és a dir, desobstruir el conducte respiratori, normalment bloquejat per un tros d'aliment o qualsevol altre objecte. És una tècnica efectiva per a salvar vides que en cas contrari pot portar a l'asfíxia.  La maniobra d'Heimlich és anomenada així pel Dr. Henry Heimlich, qui al 1974 va promoure la tècnica com a tractament per a ofegats i atacs d'asma.  En resum, una persona que realitza la maniobra d'Heimlich usa les mans per a exercir pressió en la part inferior del diafragma. Açò comprimeix els pulmons i exerceix pressió en l'objecte allotjat en la tràquea, sent d'esperar que siga expulsat. Açò equival a un tossit artificial (la víctima d'una obstrucció respiratòria, havent perdut la facultat d'introduir aire en els pulmons, perd la capacitat de tossir per ella mateixa). En cas d'ennuegament (L'ennuegament és l'obstrucció mecànica del flux d'aire des del medi ambient als pulmons.) perllongat la víctima presenta els símptomes següents:  No pot parlar o emetre cap so.La cara se li torna blava (cianosi) per la falta d'oxigen.S'agafa desesperadament la gola.Produeix tossits dèbils, i la dificultat a respirar produeix un soroll agut.Realitzant l'anterior, cau inconscient.  L'ennuegament evita que es respiri i pot ser parcial o complet. L'ennuegament perllongat o complet resulta en l'asfíxia la qual porta a la hipòxia mèdica (anòxia) i potencialment és fatal. L'oxigen emmagatzemat als pulmons del pacient permet que aquest sobrevisqui durants un minuts després de deixar de respirar. Cal actuar ràpida i contundentment i trucar tot d' una abans d' actuar al 112, deixant clar qui som, que passa i on ens poden trobar. Sempre a punt.