AVUI PARLEM SOBRE LA M.G.F.


La Mutilació Genital Femenina, ablació del clítoris o científicament coneguda com a clitoridectomia consisteix en l'extirpació del clítoris amb medis quirúrgics rudimentaris o no, normalment acompanyada de la mutilació de part dels genitals externs femenins a fi d'evitar sentir plaer sexual, que les dones puguin arribar verges al matrimoni i en mantinguin la castedat després. La MGF és una violació dels drets humans de les dones i nenes.  Aquesta és una  pràctica molt estesa entre les dones i filletes de l' Africa (el color més fosc de la fotografia indica el % més alt d' aquesta pràctica. En aquestos països, les dones no sotmeses a aquesta mutilació són considerades impures i poden arribar a ser rebutjades en les cultures on s'hi practica. A alguns països es fa de manera sistemàtica i rutinària, mentre que a d'altres es justifica amb fins mèdics que tercers països no consideren provats ni inevitables. Segons la OMS, (l' Organització Mundial de la Salut) La mutilació genital femenina (MGF) comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins. Poden produir hemorràgies greus i problemes urinaris, i més tard poden causar quists, infeccions, infertilitat, complicacions del part i augment del risc de mort del nadó. Uns 140 milions de dones i nenes pateixen en l'actualitat les conseqüències de la MGF. En la majoria dels casos es practiquen en la infància, en algun moment entre la lactància i els 15 anys. Es calcula que a l'Àfrica hi ha 92 milions de dones i nenes de més de 10 anys que han estat objecte de MGF. La MGF és reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les dones i nenes. Reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació de la dona. És practicada gairebé sempre en menors i constitueix una violació dels drets de l'infant. Així mateix, viola els drets a la salut, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmès a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort. Ara coneixem una mica més la realitat que envolta a filletes i adolescents de l'edat de les nostres  daïnes, guïes i caravel·les. Actua en conseqüència.