ACTUACIONS EN CAS D' UNA VENTADA!

El vent és una de les forces destructors de la natura. Es pot manifestar en forma d'huracà o de tornado, encara que aquests dos fenòmens no son freqüents a Balears. A les Illes  a cops es presenta amb molta intensitat, ocasionant pèrdues materials i, en alguns casos, humanes.  Sovint va acompanyat de tempestes o inundacions, motiu pel qual hauràs de seguir les pautes recomanades en aquests casos.  A la llar, revisau  el teu habitatge per que no hagi cornises, balcons i façanes en mal estat que puguin produir caigudes de rebles i enderrocs. Tanca les portes i finestres per evitar corrents d'aire que puguin portar al trencament i caiguda de vidres. Assegura elements com els tendals, persianes i antenes. Retira testos, gàbies i qualsevol objecte que pugui caure al carrer. Al camp, no surtis si no es necessari. Allunya't de cases velles o en mal estat. Evita els murs de pedra i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen un perill de caiguda i trencament de grans branques. Procura evitar parcs o avingudes arbrades. Evita els edificis en construcció. Les postes de llum i torres d'alta tensió són molt perillosos. Allunya't d'ells i en cas de caiguda avisa urgentment a l' 112. Si es possible, evitau  circular amb les vostres famílies / amics/gues  en cotxe. Utilitza preferentment el transport públic i, si has de sortir, informa't de la predicció meteorològica. Cal  reduir la velocitat a límits de seguretat. Un cop de vent pot desviar el vehicle  de la trajectòria. Les motos i els vehicles de grans dimensions que ofereixen una gran superfície de contacte amb el vent corren el perill de tombar davant vents transversals. En cas de necessitat, aturau-vos a una zona segura i esperau  que el vent davalli..