EN CAS DE TEMPESTA!

Encara que a l' estiu no és gaire normal una tempesta i que vivim en una zona  relativament calmada,  metereo-lògicament parlant, ja s' atraca el setembre i les  primeres pluges, aquí teniu gràcies al 112 alguns consells útils en cas de tempesta. Ja en vàrem parlar en un taller amb voluntaris de protecció civil, però cal recordar-ho.  Amb les tempestes ens trobem davant d'un fenomen atmosfèric generalment associat a vent i pluja, amb aparat elèctric, que pot generar molts incidents i davant el qual ens em de protegir. En cas de vent, a casa assegurau portes i finestres. Retirau de l'exterior objectes que puguin ser impulsats pel vent a l'exterior. Evitau els llocs on pugui haver-hi despreniments: branques, murs i parets, tanques publicitàries, mobiliari urbà, cornises, edificis en construcció... Allunyau-vos de pals de línia elèctrica. En cas de llamps a casa, evitau corrents d'aire. Desconnectau aparells elèctrics. A l'exterior; evitau punts elevats i el contacte amb l'aigua. Mai  us refugieu davall arbrat.  Allunyau-vos de cables, reixes i objectes metàl·lics. L'interior d'un vehicle és un lloc segur. En cas d' aiguats forts, a casa; adoptau mesures per evitar l'entrada d'aigua . Evitau soterranis o zones baixes. A l'exterior, allunyau-vos de torrents i no travesseu zones inundades ni a peu ni en vehicles. Si és possible, evitau desplaçaments o feu-los per rutes principals. Teniu a ma a casa, ràdio, llanterna i piles de recanvi. Roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) Una farmaciola i els medicaments de la família i  els articles essencials per a nadons, ancians i persones amb diversitat funcional.