FIRMA CONTRA EL PROJECTE DE LES "MACRO -ROTONDES"

Com podeu recordar ja el passat mes de Maig vàrem parlar del tema "Rotondes" de la carretera General de Ciutadella a Maó. Desoint les 3000 firmes presentades pel GOB i Escoltes de Menorca en contra del macro-projecte de les rotondes, el departament de Mobilitat del Consell, ja va iniciar la licitació del contracte per a la redacció del projecte de millora de la carretera general entre Alaior i Ferreries. L'administració insular també treu a concurs la direcció de les obres, i ambdós procediments seran tramitats de manera urgent. Segons figura en el plec de condicions que regirà aquest concurs, l'actuació a la carretera general ha de suposar "la millora de la secció tipus, la construcció de tercers carrils per a vehicles lents, la incorporació de canvis de sentit i girs a l'esquerra i la millora de la visibilitat, la integració de la xarxa viària en el paisatge i la possibilitat d'integració d'altres formes de mobilitat, la millora de la conectivitat amb la xarxa viària existent, la reforma de la carretera al seu pas per Es Mercadal, la millora de les connexions amb les activitats i instal·lacions properes a la carretera i la previsió d'inclusió de serveis com el de telecomunicacions ". En realitat, es tracta de dos projectes diferenciats, segons consta en el conveni de carreteres, un per al tram entre Alaior i Es Mercadal, i un altre entre Es Mercadal i Ferreries. El pressupost màxim per a solament  la redacció del projecte (els dos junts) i la direcció d'obres és de 361.211,14 euros (IVA inclòs) o el mateix que costa una xalet a Son Blanc. Si voleu fer alguna cosa per protegir Menorca i evitar el que sembla una acció desmesurada, podeu visitar  la web del GOB i firmau  una petició que li serà  convenientment enviada al President del CIMe, màxim responsable d' aquest fet i de moment de l' entitat pública que governa a tots/es  els i les menorquines. Per favor feis publicitat d' aquest texte i enllaç. Recordau que aquest dissabte tenim cau a les 16.00h! Sempre a punt!