DIETA SANA I MEDITARRÀNEA!

S'enten per dieta sana una dieta tal que sigui saludable, és a dir que no malmeti la salut de l'individu que la segueix. Per a això, ha de ser completa en quant als nutrients necessaris i en aigua, sense caure tampoc en l'excès de cap d'ells. Una dieta sana no té perquè ser un règim artificial i mèdic, i de fet moltes dietes tradicionals ja ho són naturalment. A més, es tendeix a incloure-hi altres funcions secundàries, com la funció social de seure a taula i el plaer de gaudir de la gastronomia, i altres activitats, com per exemple un exercici físic moderat però quotidià. Una dieta sana es considera un element de la medicina preventiva, ja que forma part dels hàbits saludables típics (com l'exercici físic, l'abandó del tabaquisme, etc.) que es consideren importants per a la prevenció de, per exemple, l'obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i càncer.Una dieta no sana pot ser causant de desnutrició. La dieta mediterrània és un tipus de dieta que des de fa segles pauta tradicionalment l'alimentació dels països banyats per la Mediterrània i que es basa en el consum de verdures, llegums, fruites, peix, i d'oli d'oliva com a greix essencial. També inclou freqüentment el vi. Valora la qualitat dels ingredients i la seva varietat, que se solen cuinar de manera senzilla. Des del punt de vista de la salut, tant l'OMS com la FAO la consideren un model alimentari sostenible i de qualitat.