LA COCAÏNA

La cocaïna (de nom químic carbometioxi benzoxitropà) és un alcaloide que s'extreu de la planta anomenada Erythroxylum coca, un arbust originari del Perú i Bolívia. Hi ha constància que permet afirmar que la planta ja s'utilitzava des del 3000 aC. L'any 1862 els laboratoris Merck d'Alemanya van purificar els primers grams d'aquest alcaloide. Al segle XIX el van convertir en un producte fonamental en innumerables medicines casolanes i durant anys va ser un component més de la popular Coca-Cola fins que a principis del segle XX es va retirar de la fòrmula en previsió de les lleis que prohibirien la venda i ús de la cocaïna. La cocaïna és una substància que crea molta addicció. Per això, alguns consumidors de cocaïna poden esdevenir incapaços de controlar el consum d'aquesta substància i arriben a prendre quantitats molt superiors a les que havien previst o a invertir enormes quantitats de diners en l'adquisició de la cocaïna. Com altres drogues, el consum continuat de cocaïna comporta un procés de tolerància que fa que cada cop s'hagin de prendre dosis més elevades per experimentar els mateixos efectes. Normalment es consumeix per inhalació, sense produir dependència física però sí que es poden observar canvis en l'estat anímic: insomni, depressió, irritabilitat i cansament. El consum de cocaïna provoca una addicció psíquica important. Efectes de l'ús habitual? Fortes paranoies, fins a arribar a un quadre psicòtic greu. el sistema nerviós es deteriora. Físicament, els efectes es manifesten sobre el sistema cardiovascular i el sistema respiratori: taquicàrdia, hipertensió, respiració irregular i fins i tot  parada respiratòria. També hi ha casos de perforació de paladar, increïbles però certes.  Aquí hi ha perill, aneu alerta amb aquest tema.