ELS PERILLS DEL CANNABIS I ALTRES DROGUES!

Alguns s joves tenen una percepció "escassa" del risc de consumir drogues i que cada cop ho tenen més fàcil per aconseguir-les. La situació és especialment preocupant en el cas del cànnabis on "no hi ha una percepció real del risc", segons el científic i catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, el Sr. Rafel Maldonado. Les dades reforcen aquesta teoria i és que un de cada tres adolescents d'entre 14 i 18 anys ha consumit marihuana en alguna ocasió, i l'edat d'inici del consum de cànnabis se situa ja per sota dels 15 anys. Una de les principals preocupacions dels joves són les conseqüències del consum de drogues a curt termini. "Els efectes a llarg termini també els preocupen però menys, per això els hem de dir que el consum de droga no només ens repercutirà avui sinó també en el futur", subratlla Maldonado. Un dels reptes pendents és incidir en la percepció de risc del consum i l'eleva disponibilitat de la droga que tenen els joves. Per exemple, en el cànnabis, una droga que, segons el catedràtic, "es considera una substància natural, perquè pot tenir usos terapèutics, la qual cosa no vol dir que el seu ús recreatiu no suposi un perill". Una de les principals inquietuds dels adolescents és poder conèixer els efectes de barrejar determinades drogues il·legals amb l'alcohol, per exemple. Maldonado ha explicat als joves que el principal problema de mesclar substàncies estupefaents amb alcohol és que "perdrem el control de la nostra conducta, i això ens pot portar a conduir un vehicle o a mantenir una relació sexual sense protecció", ha destacat. L'edat en que els joves s'inicien en el consum de substàncies estupefaents, l'alcohol o el tabac també preocupa als experts. S'estima que, a dia d'avui, els joves comencen a consumir alcohol i tabac sobre els 13 anys. En el cas del cànnabis, sobre els 14, i en la cocaïna o l'èxtasi sobre els 15 anys. "Aquestes edats tan precoces de consum de droga són alarmants i ens hem d'esforçar per aconseguir que el jove tingui la percepció del risc", insisteix Maldonado. En el cas del cànnabis, un de cada tres joves n'ha consumit en alguna ocasió. "Tot i que fa uns anys la xifra arribava al 40%, encara són dades alarmants".n els últims anys s'ha registrar un repunt en el consum de determinades drogues. Així doncs, es calcula que un 2% dels joves d'entre 14 i 18 anys ha consumit bolets al·lucinògens o "màgics". Tot i que en menor mesura -1%- també es detecta un increment del consum d''spice', una mena de cànnabis sintètic que es ven per Internet. Aquestes dues substàncies estupefaents són, juntament amb la ketamina -una droga de disseny d'origen veterinari-, emergents entre els joves i "altament perilloses". Maldonado creu que el repunt del consum d'aquestes substàncies s'explica perquè són relativament fàcils de trobar. "Els joves creuen que és fàcil d' aconseguir, sobretot, bolets i 'spice', i en el moment que les drogues estan disponibles, i els joves no tenen la informació de quin és el perill de consumir-les, ens trobem davant el risc d'incidència en el consum", afirma el científic. Fumar cannabis augmenta molt el risc de patir des de els 30 o els 40 anys malalties i trastorns mentals: Esquizofrènia: Malaltia mental en la que l'individu te al·lucinacions i altres transtorns nerviosos. Depresió: Malaltia mental en la que l'individu perd les ganes de fer coses per culpa d'una sensació d'infelicitat i abatiment.Ansietat: Transtorn mental molt comú en la societat occidental. L'individu està amb una sensació de neguit constant segons les persones els simptomes poden variar molt.