USOS I ABUSOS DELS PETARDS PER CARNESTOLTES!

Anem a repassar el que diu la llei en el seu Article 6.1 sobre l' ús dels petards.  Queda prohibit fer esclatar qualsevol tipus de petard a la via pública.  Tot i així, si en vols comprar, has de saber el següent: Catalogació: El material pirotècnic es divideix en classes en funció de la càrrega explosiva. Les tres primeres (I, II, III) formen part de la pirotècnica recreativa, d’ús particular, com les bengales petites o els petards. Les altres categories, que van fins al número VIII, són d’ús professional, com els castells de focs artificials. Categoria 1:  es poden comprar a partir dels 12 anys. Categoria 2:  es poden comprar a partir dels 16 anys. Categoria 3:  es poden comprar a partir dels 18 anys. Venda:  Es prohibeix la venda de pirotècnica recreativa a fillets amb una edat menor de la que diu la llei.  Infraccions per als establiments:  La distribució il·legal d’aquests productes, com la venda de petards a persones d’edat menor de la que indica la llei, pot comportar sancions econòmiques que van dels 300 als 30.000 euros, i el tancament de l’establiment autoritzat. Infraccions per als compradors:  L’ús de petards a la via pública pot comportar sancions econòmiques fins als 750 euros; i l’obertura d’un procediment penal, en el cas que causin lesions o es provoquin accidents a conseqüència d’una gamberrada. Tota aquesta informació la trobaràs a: Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics (BOIB núm. 189 del 30-12-2006). Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics. www.policiaciutadella.org . Si compram petards, què podem fer per reduir el perill? No es poden tirar petards a cap carrer ni plaça de Ciutadella. L’adquisició i l’ús dels petards s’ha de fer sempre amb la supervisió dels adults. Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remullau-lo. Convé no tirar cap coet amb la mà; ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament. No hem de ficar trons dins de blocs ni ampolles de vidre, perquè, en explotar, fan metralla que surt incontroladament. No hem de llançar cap petard contra algú altre. Podem ferir-lo greument. No hem d'encendre cap petard dins les cases. És molt perillós subjectar els petards amb les mans. Enceneu cada article seguint estrictament les instruccions concretes. No ens hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Es poden encendre i explotar-nos al damunt. Cal respectar els animals, ja que tenen molta por dels sorolls forts.Per acabar recordau que NO EN PODEM TIRAR CAP AL CARRER!