TRÀFIC D' ARMES

A un informe que va presentar Save the Children (2009) es mostrava que amb només 25 penics al dia durant els dos primers anys de vida d'un nen se li evitaria la desnutrició i amb un total de 150 lliures es podria donar a un nen famolenc el tipus adequat d'aliments i suport per no morir i protegir el seu cervell. No obstant això, la quantitat que actualment dediquen els governs dels països rics a combatre la desnutrició és significativament menor. Fent una simple divisió, es pot extraure que amb la despesa militar del món l’any 2010, s’hagués pogut ajudar els dos primers anys de vida a la nutrició de més de 6,6 mil milions de nens al món.  Es calcula que des de que va acabar la segona guerra mundial han mort 30 milions de persones de manera violenta per armes de Foc. Espanya exporta cada dia més de 5 milions d’euros en armes, moltes de les quals tenen com a destinació països en conflicte armat o en els que existeixen greus violacions de drets humans.  El ministeri de Defensa Espanyol, que “actua com a agent comercial”, en el negoci armamentista. L’any passat, Espanya va exportar 1.953 milions d’euros en material de defensa, la qual cosa representa un 19,7% menys que al 2011 però un 410% més que al 2003. Els destí de l’armament, armes curtes i lleugeres, material antidisturbis, armes de caça i tir esportiu, continuen sent els països que pateixen un conflicte armat o llocs on es violen els drets humans: Israel, Colòmbia, Egipte Bahrain, Índia i Pakistan són els principals clients.Un fet que fa pena, desvirtua als nostres polítics  i que atempta directament contra les persones. Ara esteis més informats i podeu actuar en voler. Sempre a punt!