AVUI PARLEM DE L' AUTOESTIMA!

Una persona amb una baixa autoestima té menys èxit en les tasques que emprèn, ja que no coneix els seus punts forts i no sap aprofitar-los, tendeix a desanimar-se amb facilitat i no assumeix riscos. Les expectatives negatives acaben condicionant el resultat. Aquest sentiment, a més a més, es projecta cap a l'exterior i pot provocar que les altres persones no respectin o valorin la persona en qüestió, veient-la esbiaixada. Sovint se cerca pal·liar la baixa autoestima a través de la violència, humiliant els altres per sentir-se dominant en alguna situació. Una autoestima saludable, per contra, és un factor protector contra el fracàs escolar, la depressió i el sentiment de solitud. El seu excés porta a l'orgull, el narcisisme o l'hibris clàssica. Les persones amb una bona autoestima acostumen a presentar aquestes característiques: confiança en les seves capacitats, bon concepte d'elles mateixes, sentit de pertinença a un grup, relacions socials, atribució correcta de responsabilitats, assertivitat i optimisme, capacitat d'assumir els canvis a la pròpia vida, sensació de control, interpretació acurada dels missatges aliens, sentiment d'ésser estimat, autoconeixement i acceptació de la pròpia personalitat.