NO A LA PENA DE MORT.

Malgrat diversos i  decebedors retrocessos en 2012 , va continuar la tendència mundial cap a la fi de la pena de mort . L'aplicació de la pena capital continua restringida a un grup aïllat de països , i en totes les regions del món s'han observat avenços cap a la seva abolició . No obstant això , alguns països que portaven molt temps sense fer ús de la pena de mort van portar a terme execucions , entre ells Pakistan ( la primera execució en més de quatre anys ) , Índia ( la primera a més de vuit anys ) i Gàmbia ( la primera en gairebé tres decennis ) . Els principals països executors el 2012 van ser la Xina , l'Iran , l'Iraq , Aràbia Saudita , Estats Units i Iemen , per aquest ordre . Xina va seguir sent el país del món amb major nombre d'execucions però , a causa de la manca de transparència entorn de l'ús de la pena de mort al país , va tornar a ser impossible confirmar les dades per disposar d'unes xifres veritablement representatives de la realitat de la pena capital en aquest país . Els conflictes i l'agitació contínua a l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica dificultar l'avaluació dels esdeveniments relacionats amb la pena de mort a la regió . Iran va tornar a ser el màxim executor de la regió i el segon del món , mentre que a l'Iraq es va observar un alarmant increment de les execucions , que pràcticament van duplicar la xifra de 2011 . Com l'any anterior , Aràbia Saudita , l'Iraq , l'Iran i el Iemen van ser responsables del 99 per cent de totes les execucions confirmades a la regió el 2012 . Estats Units va seguir sent l'únic país d'Amèrica on hi va haver execucions , però el 2012 es va observar un avanç imparable cap a la limitació de l'ús de la pena capital al país i només es van dur a terme execucions en 9 estats, en comparació amb els 13 de 2011 . En el món sencer es van utilitzar els següents mètodes d'execució : decapitació , penjament , injecció letal i afusellament . Almenys dues persones van ser executades al Iemen per delictes comesos quan tenien menys de 18 anys , el que constitueix una vulneració del dret internacional . En la majoria dels països on es va condemnar a mort o executar algú , els procediments judicials no van complir les normes internacionals sobre judicis justos . En alguns , aquest incompliment va suposar l'obtenció de " confessions " mitjançant tortura o altres maltractaments , per exemple a l'Afganistan, Bielorússia , Xina , Iran , Iraq , Corea del Nord , Aràbia Saudita i Taiwan . Es va tenir notícia d'execucions públiques dutes a terme a l'Iran , Corea del Nord , Aràbia Saudita i Somàlia . Es va seguir imposant la pena de mort per actes que no complien el criteri de figurar entre "els més greus delictes" que comporten " homicidi intencional " , com estableix el dret internacional - per exemple , per delictes de drogues , en diversos països, així com per " adulteri " i " sodomia " ( a l'Iran ) , " blasfèmia " ( al Pakistan ) , delictes econòmics ( a la Xina ) i violació ( a l'Aràbia Saudita ). Judicis injusts, falta de transparència, assassinat de persones innocents,  lleis desiguals, malversació, guerres i violacions dels drets humans de les persones, ens fan dir No a la pena de Mort!.