ALERTA AMB LES GALETES OREO!

Les galetes més populars del món, les de la marca Oreo, poden ser tan addictives com la cocaïna o la morfina. Almenys per a les rates, segons demostra un nou estudi.  La ingesta de les galetes en qüestió, a més, activa més neurones al centre de plaer del cervell que les drogues esmentades.  L'experiment s'ha dut a terme en el nord-americà Connecticut College i buscava confirmar la teoria que els aliments amb un alt contingut de greix i sucre provoquen una addicció semblant a la causada per algunes drogues. Els investigadors, encapçalats pel professor Joseph Schroeder, van construir un laberint en un extrem del qual van posar galetes Oreo, i en l'altre galetes d'arròs.  Tot seguit van deixar anar les rates en el laberint i calcular el temps que els rosegadors passaven a l'extrem on es trobaven les Oreo.  Els resultats obtinguts es van comparar amb un altre experiment en el qual en un extrem les rates rebien injeccions de cocaïna o morfina, mentre que en l'altre els subministraven sèrum fisiològic.  Els experiments van determinar que les rates passaven tant de temps menjant galetes Oreo com sota els efectes de les drogues.  És més, en monitoritzar les proteïnes c-Fos, que són els marcadors de l'activitat neuronal, al nucli accumbens-la part del cervell responsable del plaer i l'addicció-els investigadors van determinar que les galetes van activar una quantitat de neurones significativament més gran que les drogues ..  Aquests resultats permeten als científics assenyalar una nova vessant del perill que poden representar les galetes riques en greixos i sucres. Aquestes galetes són molt populars entre les famílies amb pocs ingressos, i el seu consum és un dels factors que influeix en els problemes de sobrepès.