SOCORRISTA DE PISCINES?

Benvolguts Escoltes, pares i mares, amics i amigues, avui parlarem d' una titulació molt important que per uns quants euros i uns exàmens vos  permetrà obtenir el Carnet Oficial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social de socorrista de piscina. Aquest permet treballar a l' estiu i a l' hivern però sobretot ajudar a la gent i salvar vides. Molts dels  monitors d' escoltes de Menorca, tenen aquestos coneixements. Primer cal tenir una edat mínima de 18 anys i saber nedar i bussejar. Estar sans i tenir ganes de treballar amb persones.  L' objectiu del curs és senzill i fàcil:  donar  i rebre formació especialitzada en Salvament Aquàtic i primers auxilis en piscines. Es tractaran les Tècniques bàsiques de Primers Auxilis, la manipulació del maletí d'oxigenoteràpia, la reanimació Cardi-pulmonar Bàsica per a adults i petits, teoria i pràctica del Salvament Aquàtic. Aquí hi ha unes proves físiques entre altres 45 segons d' apnea i nedar 50 metres en manco de 60 segons.  Altres proves físiques: entrades i sortides, arrossegaments, extraccions,"zafaduras" i immobilitzacions. Cal fer també un examen teòric i una altre de pràctic sobre primers auxilis. El curs té una durada de 10 h. Sempre a punt.