AVUI PARLEM DELS CONSOLATS I LES AMBAIXADES

Què són les ambaixades? Una ambaixada és la representació diplomàtica d'un govern estatal davant del govern d'un altre país. S'encarrega, principalment, de facilitar la comunicació entre tots dos governs, d'informar el govern propi dels esdeveniments que ocorren a l'altre país, i de promoure-hi la cultura, l'economia i les ciències de l'estat propi. I els consolats? El consolat representa l'administració pública d'un país a l'estranger i té la funció de protegir i assistir els ciutadans d'aquell país. Té certes tasques encarregades, com ara renovar els passaports en cas de pèrdua o robatori; assistir els detinguts; informar dels serveis mèdics, educatius i legals del país estranger, i prestar serveis de registre civil, notarials, de legalització de documents, etcètera.  Als estats o territoris on un país no té consolat, l'ambaixada hi té una secció encarregada d'aquestes tasques administratives. Per què cal tenir-los en compte?  Abans de partir és molt important que sapiguem l'adreça i el telèfon del consolat o l'ambaixada espanyola del país que vulguem visitar per si ens trobem amb cap urgència (robatori, pèrdua de documentació important o qualsevol imprevist greu). Si preveiem d'estar-nos-hi molts dies, és convenient que ens registrem al consolat perquè ens puguin trobar fàcilment en cas de necessitat.  Allà on no hi hagi ni ambaixada ni consolat espanyols, podem adreçar-nos a la seu d'un altre país de la Unió Europea, on gaudirem dels mateixos drets.  D'una altra banda, si hem de tramitar un visat, ens haurem de posar en contacte, amb temps, amb el consolat del país que vulguem visitar. Ens hi explicaran els requisits d'entrada i ens donaran tot d'informació, molt útil per a preparar l'estada.