ESTUDI HISTÒRIC CAMINS DE CIUTADELLA

El dimecres 20/11/14 a les 20.00h va tenir lloc en les instal·lacions de l' ajuntament la darrera reunió del taller d' agenda Local 21 Ciutadella de Menorca que va tractar l' estudi històric de camins del nostre terme municipal. Presents unes 13 representants de diversos col·lectius (2 de la CCM) a més de el regidor de mediambient i antic cap de Federico Pareja el Sr. Dani Prats i l`autor de l' estudi històric el Sr. Xavier Mompó.  Molt interessant va ser saber la informació que revela el cadastre, encara que sense seguretat jurídica, determina la fiscalitat dels camins estudiats (la majoria (un 95%) dels camins presentats surten com a públics en els registres de l' IDE Menorca ). Recordem que els carrers o camins públics són bens inalienables i que estan no consten en el registre de la propietat.  També es parlà de l´Estudi Índex és un important document fet per un equip d' historiadors i juristes arrel d' una beca d' estiu del CIMe per l' any 2000 que rescata diversos i molts interessants camins de tota la geografia de Menorca.  Destaca entre ells el Camí del Nord el qual ja n' està aprovat per ple de l' ajuntament la seva recuperació i s' ha demanat al CIMe que faci les diligències i tràmits necessaris per obrir-lo al trànsit (a peu, cavall o bicicleta) públic.  L´Estudi Índex i aquest estudi històric (que compta amb unanimitat i el suport de tots els partits polítics de Ciutadella) seran entregats a la empresa que redacta el PGOU que si tot marxa sobre el previst, serà l' eina que permetrà expropiar si escau (a un molt baix cost) els trams que falten per completar la utilitat total del camí. Clar exemple és el camí Vell de Calan Blanes cami tancat (pareds a cada banda) públic segons el cadastre però que mor a uns 90 metres de l' urbanització de calan Blanes.  En acabar es va exposar i recollir per part del regidor i tècnic de l' ajuntament la necessitat de demanar un altra ajuda del projecte Leader Europa (per mor de la saturació que tenen els serveis jurídics del CIMe o de l' ajuntament) per completar la feina que ha encetat aquest estudi històric del camins de Ciutadella.  Recordar per acabar que no es poden emprar encara aquestos camins, falta en qualsevol cas l' estudi jurídic, l' expedient per la recuperació de domini públic (aprovat per plenari municipal), la neteja i senyalització i la determinació dels usos dels mateixos