QUE FER SI PRESENCIAM UN ACCIDENT?

La policia municipal de Ciutadella en la seva pàgina web, ens informa d´uns senzills passos que poden ajudar a salvar vides en cas d' accident o altres perills. En primer lloc, i en cas de presenciar un accident de trànsit,  hauriem d'evitar l'empitjorament d'aquest. Per a això haurà de senyalitzar convenientment el lloc de l'accident, no circular per la via on pugui ser atropellat per un altre vehicle i fer ús de l'armilla reflectora, i connectar les llums d'avaria en el vehicle.  En el cas que l'accidenta hagi ocorregut a la nit, fer-se veure el màxim possible, (encenent totes les llums del seu vehicle i intermitents); fer ús de l'armilla reflectora per ser vist pels altres usuaris de la via, i des de el més lluny possible.  Comunicar ràpidament l'accident al Centre d'emergències 112 o a les Forces i Cossos de Seguretat, ja que si necessita ajuda serà coordinada més eficaçment, i si no ha passat avís, es trobarà impotent.  En cas de foc:  Si existeix foc, l'haurà d'extingir amb els mitjans disponibles o requerir el servei de bombers al telèfon 971 38 08 09 o al Centre d'emergències 112. En cas que l'incendi no s'hagi produït, se n'evitarà tota possibilitat llevant les claus del contacte. S'evitarà fumar, encendre llumins, encenedors, cigarretes, etc.. a les proximitats d'aquest.  On passam avís: Es passarà avís del fet al Centre d'emergències 112 i a les forces i als cossos de seguretat pertinents. Si es tracta d'accident en població, es passarà avís al telèfons 092 de la Policia Local o a l'112 del Centre d'emergències; i, si es produeix en carretera, també es pot avisar al 062 de la Guàrdia Civil. Què fer en cas de ferits:  Es procurarà moure la víctima el menys possible, evitar estirar-la, i abrigar-la mentre espera l'arribada dels serveis corresponents.  Per acabar si hem presenciat l'accident: En cas de presenciar-lo, esperarem l'arribada dels policies i els farem saber què hem vist. El nostre testimoni pot esser molt important. Sempre a punt.