REUNIÓ DE LA COORDINADORA DE CAMINS DE MENORCA

Aquest divendres dia 7/11/014 a les 20.00h ens hem reunit els representants de les 9 entitats i agrupacions que formen la CCM. Hem parlat sobre la situació actual del Camí den kane (al seu pas per Ferreríes), el  de Binigaus (Es Migjorn), el de Llumenes (Alaior)  l' estudi de Camins de l'ajuntament de Ciutadella.  Llevat de l' estudi de Camins de Ciutadella, on hi ha al darrera el nostre bon amic (antic cap de Sant Rafel i Federico Pareja) i ara Regidor de Mediambient el Sr. Dani Prats, tots els altres estan aturats per mor de la poca implicació en la resolució per part del CIMe o dels ajuntaments en tots els casos.  S' ha acordat demanar a l' ajuntament de Ciutadella que presenti  al projecte Leader una petició per subvencionar l' estudi jurídic que complementi l' estudi històric que ara mateix fa l' ajuntament de Ciutadella sobre els camins del seu terme municipal. També s' ha acordat fer una diada de neteja (serà el proper diumenge dia 23/11 al camí de la Reina a Ciutadella) i un escrit de col·laboració mensual al diari menorca, sobre la tasca, feina, història de camins, localització i titularitats  i altres fets que la CCM proposi. per acabar la UEM ha proposat rescatar un antic projecte de senyalització i conservació de Camins que du a terme el Ministeri de Mediambient i  la Federació Espanyola de Muntanya i Escalada , que marca camins com a PR (petit recorregut) i SL (Sendero Local) que permet la conservació i manteniment de camins històrics i locals de manco de 50 kmts per a  un ús turístic i social dels mateixos.