REUNIÓ DE LA COORDINADORA DE CAMINS DE MENORCA

Després de la reunió duita terme el divendres 12/12/014 a les 20.30h a Ferreríes  entre els membres de la Coordinadora de Camins de Menorca: Amics del camí d’En Kane, Associació Diocesana d’Escoltisme-Escoltes de Menorca, G.C. es Darrer que Tanqui, G.C. Boga Boga-A Poc a Poc, G.C. Sherpas d’Es Castell, Federació d’Associacions de Veïns, G.O.B., Unió Excursionista Menorquina, Club Ciclista Centre de s’Illa i Penya Ciclista Ciutadella,  es posa en coneixement dels membres d' Escoltes de Menorca els fets  que  es varen  treballar:  Es Prepara una jornada de neteja del camí de Llumenes (Alaior) que ja han començat alguns voluntaris i entitats d' Alaior. Es parla de l' estat (bloquejat) del camí (públic) de Binigaus (Migjorn Gran) i les tasques i reunions que i que s' han de dur a terme amb l' ajuntament del municipi, els propietaris i el CIMe. Recordem que hi ha nombrosos documents públics que donen utilitat pública a aquest camí però que per uns motius o altres encara està tancat al trànsit de senderistes, ciclistes i cavallers.  S' acorda fer un escrit de manera mensual al Menorca i a les revistes Útil i Ciutadella de Franc sobre la tasca que es fa des de la CCM.  S' acorda fer una carta i enviar-la  a tots els ajuntament i al CIMe sobre la necessitat i obligació  que tenen de treballar per a la recuperació dels camins públics  de Menorca.  Es demanarà dins el primer trimestre de 2015 una reunió amb el Conseller de Mobilitat del CIMe, el  Sr. Alejandre per demanar-li novament que treballi en favor de la recuperació dels camins públics  de Menorca.  Es parla de les reunions de l' Agenda Local 21 i de la propera aparició dels membres de la CCM en el programa Tira Tira de IB3 tv. Es remet informació  al regidor de Mediambient i alhora a l' ajuntament de Ciutadella per posar al seu abast una eina prou interessant en referència a la senyalització dels camins públics del terme municipal de Ciutadella i per la seva difusió a través de la Federació Espanyola d' Esports de Muntanya i Escalada, que recordem que té la custòdia i potestat sobre el GR 223, conegut per a molts/es com a Camí de Cavalls. Es parla del manual i l' enllaç on es troba informació sobre com declarar i senyalitzar camins i  rutes com a  "Petits recorreguts"  i "Senderos Locales" amb els beneficis tant humans com econòmics  i turístics que comporten els mateixos.   Un altra fet important que es va parlar ahir va ser cercar informació sobre  donar un reconeixement com cal  a tots els membres i entitats que ara fa una quinzena d' anys formaren la Coordinadora de Defensa del Camí de Cavalls, alguns d' ells recordem  que fins i tot varen ser denunciats i sotmesos a judici civil. Recordem que la feina de moltes persones anònimes va donar un resultat que avui empren milers de persones i que fins i tot genera llocs de treball diversos (manteniment i turisme) per als menorquins/es.  Es cercarà  informació d' aquestos premis en: Diari Menorca, Casino 17 de Gener, Ajuntament de Ciutadella i la Federació Espanyola d' Esports de Muntanya i Escalada.  Es parla de l' adhesió de noves entitats o empreses a la CCM i de formes de financiació alternatives. Per acabar es recordarà a l' ajuntament de Ciutadella  si s'ha pogut presentar al Projecte Leader, la petició de financiació per a l' estudi Legal i complementari al Històric sobre Camins públics de Ciutadella de Menorca, Rebeu una cordial salutació en nom de tota la Coordinadora.