ALERTAU AMB EL FOC!

Avui parlem de les Normes bàsiques d'utilització d' un extintor. Els R/G i P/C ja vareu donar un taller amb el cap del cos de bombers de Ciutadella sobre el tema, però està bé recordar algunes coses.  Primer com sembla obvi, cal despenjar l'extintor de la paret agafant-lo per la maneta fixa i deixar-lo sobre el terra en posició vertical. Si l'extintor és de pols s'ha de voltar per a eliminar el possible enduriment de l'agent extintor i facilitar-ne l'eixida. Amb l'extintor en el terra, inclinar lleugerament el dipòsit cap a davant i llevar el precinte de seguretat tirant de l'anella. Agafar el filtre de la mànega. No s'ha d'oblidar que l'extintor és un recipient a pressió, per la qual cosa s'ha de tindre la precaució de no inclinar-lo cap al nostre cos o cara. Apropar-se al foc a una distància prudencial, sentint la calor però sense cremar-se (uns 2 o 3 metres, que és la distància a què arriba el raig de l'agent extintor). Si l'extintor és de CO2 (per focs elèctrics), s'ha de dur recolzant-lo a cada pas en el terra per a permetre l'eliminació de la possible electricitat estàtica que es genere. Pressionar la palanca d'accionament i realitzar una descàrrega de comprovació. Quan l'extintor siga de CO2 el bec se subjectarà des del seu mànec, no des del mateix bec, per a evitar cremades per contacte, ja que el gas ix a molt baixa temperatura (-78ºC) alertau que podeu patir cremades per congelació. Dirigir el doll a la base de les flames amb moviment d'escombratge horitzontal. En cas d'incendi de líquids, projectar superficialment l'agent extintor efectuant un escombratge evitant que la mateixa pressió d'impulsió provoque vessaments del líquid incendiat. Altres recomanacions Teniu present que la durada de l'extintor és d'uns 8 segons aproximadament. No malgasteu l'agent extintor pel camí. No perdeu mai de vista el foc. Encara que s'haja apagat, retrocediu cap arrere comprovant que el combustible no es torna a inflamar. I recordeu, abans d'utilitzar un extintor: s'ha de mantindre la calma. Aviseu també si escau i el foc és prou gran a emergències (112). L'avís és prioritari a l'actuació, perquè en cas que el foc es faça gran l'ajuda externa ja estiga sol·licitada. és convenient actuar per parelles, per a evitar que una persona caiga víctima sense que ningú ho sapia. Sempre a punt!.