CARTA DE LA COORDINADORA DE CAMINS DE MENORCA

Benvolguts amics i amigues escoltes. Primer de tot recordar que el proper dissabte 21/2/015  hi ha cau per a LLiD & RiG. Els i les PiC possiblement aniran d' excursió el Diumenge 22/2/015. Després ens complau mostrar a tots vosaltres la carta que la CCM va enviar ara fa un mes  a tots els ajuntaments de Menorca i al CIMe sobre la necessitat i el deure que tenen de recuperar els camins públics de la nostra illa (recordem que part essencial de la nostra terra i per tant eix país de la nostra pedagogia Escolta).  Benvolgudes/ts Srs/es. Des de la Coordinadora de Camins de Menorca li volem demanar dos favors. El primer si ens pot donar una estona del seu temps per llegir aquest escrit i llavors els documents que l’acompanyen (no publicats avui) : “Apunte Metodológico para la realización de Inventarios Municipales de Caminos según el Reglamento de Bienes”, “Breve estudio del Ámbito Legal de los Caminos”, dos retalls de la premsa mallorquina i aquesta informació de la web del Consell Insular de Mallorca. La Coordinadora Camins de Menorca la formam diferents entitats i col·lectius, (Amics del camí d’En Kane, Associació Diocesana d’Escoltisme-Escoltes de Menorca, Es Darrer que Tanqui, Boga Boga-A Poc a Poc, Sherpas d’Es Castell, Federació d’Associacions de Veïns, G.O.B., Unió Excursionista Menorquina, Club Ciclista Centre de s’Illa i Penya Ciclista Ciutadella), tots usuaris habituals dels camins i que tenim en comú l’interès per la recuperació i manteniment dels camins. Tothom estar convidat a ajuntar-se a la Coordinadora de Camins de Menorca, per sumar energies i tenir una sola veu amb més força. Volem donar un impuls a l’objectiu de les entitats i col·lectius que formam la Coordinadora de Camins de Menorca, que no és altre, que les administracions públiques clarifiquin la titularitat dels camins de Menorca, com els obliga la Llei Municipal i de Règim Local, a tenir tots els camins públics catalogats i registrats a l’Inventari de Bens Municipals. Una eina jurídica imprescindible pels usuaris dels camins, menorquins i visitants, i les mateixes institucions públiques. Com hem dit, el principal objectiu de la Coordinadora de Camins de Menorca és conèixer els camins públics de Menorca. Els Ajuntaments, que són els seus titulars, han de tenir un Inventari de tots els Bens Municipals, on hi ha d'haver catalogats els camins públics, amb l'Inventari de Camins Públics Municipals, hi estan obligats per llei. Però els Ajuntaments no ens saben dir quins camins públics tenen al no haver fet l’Inventari de camins públics. Voldríem que els Ajuntaments clarifiquessin les titularitats dels camins del seu municipi o, millor encara, fer-ho a nivell de tot Menorca implicant al Consell Insular, al ser necessària una visió insular. Fer els Inventaris de Camins per tenir garanties legals i llavors anar obrint i recuperant camins, segons el seu interès, prioritats i disponibilitat, amb voluntariat o amb recursos públics, ...Per açò, no aturam en l’idea de conscienciar i sensibilitzar a la gent de Menorca i als responsables de les nostres institucions públiques, ajuntaments i, en especial al, Consell Insular de Menorca al ser necessària una visió insular, de l’importància que tenen els antics camins públics que ens permeten poder conèixer i estimar la nostra illa. Així com també de facilitar la tan desitjada  Desestacionalització turística, amb el senderisme, cicloturisme i sortides a cavall. Voldríem que el sector turístic agafàs consciencia de l’importància dels camins per afavorir aquestes activitats. Els camins són història, etnologia, toponímia, natura, paisatge, educació, cultura, turisme, esport, salut, ...són un recurs amb un retorn econòmic. És el que ara es diu una area transversal, afecte a varies àrees de gestió de les institucions, però açò no s`ha de veure com un problema si no una oportunitat per poder recollir més recursos pels camins, gota a gota s’omple la bota. Al implicar a més gent, més departaments, també més gent s’ho sent seu i que en forma part. El primer és conscienciar a tothom de la necessitat de clarificar les titularitats dels camins i fer els Inventaris. Amb aquest desig ens hem posat en contacte amb vostè, per veure si entre tots som capaços de dur-ho a terme. Aquest seria el segon favor que li demanam. Des de la seva situació o àmbit d’actuació a les institucions públiques intentar aconseguir que els ajuntaments de Menorca i el Consell Insular de Menorca facin un conveni, o la figura legal més adequada, per poder fer els Inventaris de Camins, amb totes les garanties legals, com els obliga la Llei Municipal i de Règim Local, des del 1.986.  Com veurà, al haver llegit els documents, només volem que es compleixi la llei. El fet de fer-ho conjuntament , tots els ajuntaments amb el Consell Insular de Menorca i poder donar-li una visió insular, no és res especial ni extraordinari. Haurà vist que el Consell de Mallorca va començar a donar aquesta ajuda als ajuntaments l’any 1.989, el 2.011 es va aturar i ara s`ha tornat a iniciar amb un nou conveni amb varis ajuntaments. Una possible via per aquest “conveni de col·laboració” podria ser el “Pla Insular de Cooperació”,  que s’ha de negociar i consensuar entre els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca. És una possibilitat, si hi ha voluntat de solucionar la problemàtica dels camins i clarificar les seves titularitats es poden trobar altres maneres de fer-se, talvegada fins i tot amb ajudes d’altres institucions. L’important i necessari és que es faci i ben fet. Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment , més informació o el que desitgin i estigui al nostre abast Moltes gràcies per la seva atenció. Tots junts farem camí. Coordinadora de Camins de Menorca. Desembre de 2.014