ELS NOMS DELS LLOCS

Com sabeu, en el sector primari de Menorca predomina l'agricultura i la ramaderia. Aquestes activitats econòmiques es realitzen als "llocs" o finques, on viuen els pagesos que fan feina allà. Cada lloc té un nom, sempre acompanyat per un prefix que significa una cosa, això es el que explicarem avui. Primer de tot, i el més utilitzat a Menorca es "son", que significa "Açò d'en", això vol dir que el nom que el segueix és el nom d'una persona normalment, per exempre "Son Arret" o "Son Mercer". Seguidament tenim el prefix "Bini" que significa "fill de", per exemple "Binibò" o "Biniaixa". Els tres següents també són utilitzats però no amb la mateixa freqüència, com per exemple "Torre", sol indicar que aquesta finca tenia algun tipus de fortificació i sol anar seguit del nom de l'amo, "Torre d'en Quart" o "Torre d'en Saura". Després també tenim el prefix "Al-", que prové de l'àrab i que encara perdura, per exemple "Alfurí" o "Alpare". Finalment tenim el menys utilitzat a Menorca que seria "Rafal", que seria sinònim de finca o propietat, en el sentit de "lloc" com a explotació agrària; per exemple "Rafal nou" o "Rafalet".