L' ESCALA DE DOUGLAS

Benvolguts amics i amigues Escoltes. Avui parlarem de l'Escala Douglas, que  és una escala que classifica l'estat de la mar en 10 categories o graus prenent com a referència la grandària de les onades. Va ser creada pel vicealmirall anglès Henry Percy Douglas el 1917, quan dirigia el Servei Meteorològic de l'Armada Britànica. L'escala té dos codis, un per a valorar l'estat de la mar i un altre per a descriure l'alçada de les onades. Aquesta escala es va adoptar internacionalment recorrent, a la majoria dels països, als noms tradicionals que descrivien els diversos estats del mar. Per a nosaltres que vivim en  una illa i rodejats de mar és una eina prou interessant i que és demanada a la majoria d' examens per a titulacions marítimes. Ara ja sabreu que volen dir la majoria de presentadors que als telenotícies de les diverses televisions donen informacions sobre el mar en els espais dedicats al temps i a les prediccions meteorològiques. Doncs, sempre a punt!