ALERTAU AMB L' ALCOHOL!

Estiu, festes de Pobles, cavalls, platja, calor, gent i gin amb llimonada. Curiosa mescla que pot resultar fins i tot nociva per la salut. L'alcohol és sens dubte la droga que més morts ocasiona a final de l'any. A les defuncions derivades dels trastorns i les malalties que produeix, afegirem que l'alcohol és el responsable del 30% al 50% dels accidents mortals de trànsit. L'alcohol constitueix la primera causa de mortalitat dels joves entre els 17 a 24 anys. Els símptomes més clars de massa ingesta d' alcohol són: eufòria (des-inhibició produïda pel seu efecte depressor sobre el S.N.C., que fa disminuir el nivell de consciència i d'autocontrol). Canvis bruscos d'humor. Dificultat de concentració, coordinació, i pronunciació. Agitació i trastorns de l'equilibri. Confusió. Descoordinació psicomotriu (dificultat per realitzar moviments amb precisió). Alteracions de la marxa (incapacitat de caminar en línia recta). En aquest casos cal proporcionar a l'intoxicat un espai físic segur i lliure de perills. Controlar les constants vitals (consciència i respiració). Controlar i assegurar la via aèria (PLS). Si aquesta conscient i no té vòmits donar begudes ensucrades. Abrigar per evitar pèrdua de calor. Tornar a avaluar periòdicament. Avisar al 112 si l'estat de la víctima es deteriora. Mai Situar en llocs no estables i potencialment perillosos (assegut alçada, circulació de vehicles etc.) Mai deixar-lo sol. Mai permetre que continuï la ingesta d'alcohol, protegir-lo dels canvis ambientals ( tant fred com calor). recordar per acabar que és una equivocació i a cops molt perillosa creure que un cafè redueixi els efectes de l'alcohol, creure que una dutxa millora els reflexos. Beure aigua disminueixi els efectes de l'alcohol. Mai creuure que emetre gran quantitat d'orina, elimina el alcohol del nostre cos. i per acabar el vòmit elimina l'alcohol de l' estòmac no el de la sang. Si l'alcoholèmia passa de 3g / l, la persona entra en coma i pot morir per col·lapse i parada respiratòria. Actuació en aquest cas tant i tant perillós: Aconseguir ajuda mèdica 112 i el trasllat urgent al hospital. Si la víctima està conscient, parlar amb la persona per evitar que s'adormi, controlar les constants vitals. És molt important estar atent al nivell de consciència i la respiració. Proporcionar a l'intoxicat un espai físic segur i lliure de perills. Provocar el vòmit pot comportar risc important de aspiració i no aconseguirem res si no ha passat més de dos hores de la ingesta. Això no elimina l'alcohol ja absorbit.