RECOMANACIONS ALS USUARIS DE LES PLATGES

Benvolguts Escoltes, avui uns consells a l' hora d' anar a la platja!. Banyeu-vos preferentment en zones abalisades. Procurau banyar-vos en zones vigilades, així, en cas que vos passés alguna cosa, podreu demanar ajuda. Compte amb el sol. Prengui'l durant pocs minuts els primers dies, per anar augmentant el temps d'exposició en dies successius. Extremau  aquestes precaucions amb els nens. Si coneixeu algú que no sap nedar i es fica al aigua, fqu hp faci de  de manera que mai li cobreixi per sobre del maluc. No s'allunyi de la riba, ni tan sols amb un matalàs o un flotador. Mai vos tireu a l' aigua "de cap" en llocs de fons desconegut, pot haver-hi poca profunditat, pedres o roques, que poden ocasionar greus lesions al cap o nivell de columna cervical.  Si sou  arrossegats per un corrent, no intenteu nedar contra la mateixa, nedau  paral·lelament a la platja i, un cop fora, nedau directament cap a la vorera. Vigileu als nens petits, especialment quan juguen en l'aigua, prop de la riba. Mai deixeu a un nen només al costat d'un espai amb aigua suficient en la que podria ofegar-se.  Evitau els canvis bruscs de temperatura corporal. No entreu a l'aigua bruscament; assegureu-vos de les condicions de l'aigua, sobretot després d'haver estat prenent el sol. Eviteu banyar-vos mentre està "fent la digestió", sobretot si el menjar ha estat copiós o pesada. Sortiu de l'aigua immediatament si notau  alguns dels següents símptomes: - Calfreds o tremolors persistent, acompanyada d' envermellit de la pell. - Sensació de fatiga, mal de cap o punxades al clatell. - Picors a la pell, vertigen, mareig o brunzit a les orelles. - Visió borrosa o "llumetes".- Rampes musculars o dolors articulars.  Respecteu les banderes de seguretat, que compleixen un objectiu molt important:  Bandera verda: zona de bany vigilada, sense perill. Bandera groga: zona de bany vigilada, bany perillós. Bandera vermella: prohibició absoluta de banyar en aquesta zona. Seguiu en tot moment les advertències que se li indiquin en cada cas.