TORREALBET

Torrealbet és un explotació, principalment ramadera, del terme de Ciutadella, en el camí per anar cap a Macarella. Al lloc hi tenen unes 30 vaques de raça Menorca, 50 cabres i 80 benes, són tres varietats d'animals de remuc, de les quals hi treu tres tipus de formatge.Tots el productes els ven a la mateixa explotació (venta directa). En el lloc disposen d'un pou de torn, el qual no l'empren però està en molt bones condicions, i això permet poder apreciar com era l'interior i com funcionava. A prop de l'era, hi ha una barraca perque els animals s'hi puguin arradossar, però segurament aquesta, comque està a prop de l'estructura on es batía el grà, servia per guardar-hi aquest. També, al costat de tot això s'hi pot observar un aljub, amb un coll de cisterna. Aquest aljub recollia l'aigua de pluja de l'era i del rost de la tanca. I és que antigament s'ho tenien tot molt bén enginyat, per aprofitar al màxim l'aigua de pluja. seria interessant recuperar alguns dels aljubs, no tant sols al camp sinó als pobles, perquè és un font imprescindible que ens dona la natura i de franc, i així no deixam que es perdi. Sempre a punt !!