FULL PROTECCIÓ DRETS D' IMATGE

Aqui teniu la fulla de protecció de drets d' imatge. És important que cliqueu amb el botó esquerra del vostre ratolí del vostre ordenador  a sobre de la imatge. Una volta visualitzada la imatge, sense tancar aquesta, clicau el de la dreta i veureu varies accions a fer. Triau "obrir aquesta imatge en una pestanya nova". Aneu a aquesta nova pestanya i veureu que podeu activar el zoom i tindreu la fulla al 100% de la seva definició, la podeu guardar i imprimiu directament (amb el botó de la dreta per exemple, dona una opció) que és guardar aquesta imatge. Després l' heu d' emplenar i presentar-la el dia de la inscripció solament si ja teniu lloc assegurat, com és el cas dels escoltes que varen estar a l' agrupament el passat curs, juntament amb el resguard de l' ingrés bancari fet a Caixa Colonya  en nom de l' Escolta que es vol apuntar a el nou curs. L’Associació Diocesana d’Escoltisme-Escoltes de Menorca-MSC, disposa de diferents documents i publicacions, per la seva difusió i/o com a complement a la nostra gestió (“S’Aguait”, agenda, revista “L’ULL”, revista “Kraal”, tríptics, “Racó Escolta” a la premsa, pàgina WEB, pàgines socials (facebook, etc.), blog,... En tots aquests documents i publicacions s’hi adjunten imatges en les quals poden aparèixer, individualment o en grup, persones associades (tant al·lots/es, com caps i responsables) realitzant o participant a diferents activitats.  Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Equip Diocesà demana el consentiment als agrupaments, pares, mares i tutors, i a títol personal per als majors d’edat, per a poder publicar fotografies on apareguin persones del nostre moviment.