VALORS D'UNA RESERVA DE LA BIOSFERA

Quan el 8 d'octubre de 1993 la UNESCO va declarar l'illa de Menorca Reserva de la Biosfera, es reconeixia un territori marítim i terrestre que vessa màgia pels quatre costats, de cels, camps i cales insuperables. La climatologia i les característiques del relleu, però també la baixa densitat de població i la pervivència de les activitats tradicionals, en són els màxims responsables de la bona conservació d'uns paisatges i uns ecosistemes de gran categoria. L'actual estrucura territorial presenta un nucli principal, el Parc Natural de s'Albufera des Grau, així com 19 Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) com a zona tampó, i la Reserva Marina del Nord de Menorca. Aquest nivell de prtecció garanteix per llei que gairabé la meitat de l'illa estigui salvaguardada de qualsevol intent de deteriorament o ocupació. El repte ara és saber gestionar amb eficàcia el nou turisme que s'acosta a Menorca atret pels seus valors naturals i paisatgístics , sense perjudicar els seus fràgils hàbitats naturals. Si s'hagués d'assenyalar un fet destacat, és la condició de Menorca com un dels espais més importants per les aus de tota la Mediterrània, la qual cosa queda expressada en les 15 Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) que suposen tot un raclam per als amants de l'ornitologia, i en general per als amants de la natura.