RECOMANACIONS EN L' ANADA A FORA

El tema que tractarem a continuació té molt a veure amb l'escoltisme, ja que va sobre la naturalesa i els valors d'aquesta, i també com tractar-la, i com a bons escoltes que som els intentam complir dia a dia, i aquí uns exemples per millorar la nostra labor, ja que sempre es pot millorar. Mai s'han d'abandonar deixalles, sempre s'han de recollir i endurse-les. No encendre cap foc, dur sempre el menjar preparat de casa, a no ser que estigui autoritzat, això pot dur a un incendi no controlat i per tant danyam la natura. Si trobau alguna barrera oberta juntament amb el cartell de "tancau la barrera" es recomanable tancar-la, ja que si qualcú se l'ha deixada oberta pot fugir un ramat d'alguna explotació agrària. Respectar sempre els camins principals, no només per no fer més mal bé el paisatge, sinó perque si no coneixes bé la zona et pots pedre. No dur vehícles de motor per aquest tipus de zones, no rompis la pau del camp amb el soroll. Si duis algun tipus d'animal domèstic com un cà, s'ha de dur fermat per norma, simplement perque no es perdin i no assustin els possibles remats que hi pugui haver. Respectar i cuidar les fonts d'aigua, rius i torrents, per exemple no tirar-hi deixalles dins ni res per l'estil. Sempre a la motxilla s'ha de dur aigua i menjar per no passar fam ni deshidratar-se, i es molt important i recomanable dur una farmaciola, sobretot si es va en grup, que sempre hi ha qualcú que es pot fer mal. Si es compleixen aquestes norems o recomenacions bàsiques, tots podrem disfrutar del camp i la naturaleza per igual. Sempre a punt!!