PLANTES MEDICINALS A MENORCA

Com diu el refranyer popular "cada herba té sa seva medicina". La majoria d'herbes medicinals que s'utilitzaven eren naturals de l'illa, però n'hi havia que es duien de fora (sobretot les que gaudien d'una certa fama), s'utilitzaven principalment per fer infusions, però en alguns casos es menjaven, fresques o cuinades. D'aquestes, moltes eren fácils de cultivar i algunes d'elles s'adaptaven bé al clima de Menorca, i avui en dia surten subespontàniament; les més delicades, en canvi, una volta es descuidaven es morien. Se solien sembrar als jardinets de prop de la casa; però algunes no es podien cultivar, perquè el clima de Menorca no és l'adequat, i llavors les havien de comprar, com és el cas del cafè negre, emprat per pujar la tensió arterial. o del , que l'empraven per combatre el cansament, diarrea, bronquitis i l'asma. A part de herbes medicinals tenim vegetals curatius, que serien principalment hortalises i fruites, que segons que menjis i com t'ho menjis t'ajudarà a combatre una cosa o altra. Per exemple menjar alls crus servia per combatre el reuma, per pujar la sang, per els ulls de poll, afeccions de cor, etc. O per exemple fer un brou amb fulles de espinacs serveix per pujar la sang i com a laxant, o com la lletuga que serveix per dormir. Això ens demostra que la naturalesa és molt més savia que nosaltres, encara que ho volguem ser més, la raça humana sóm així de egoistes. Sempre apunt!!