EL VENT A MENORCA

Els vuit vents són coneguts a Menorca per els següents noms: Tramuntana (N), Gregal (NE), Llevant (E), Xaloc (SE), Migjorn (S), Llebeig (SO), Ponent (O) i Mestral (NO). Els vents Gregal, Xaloc  i Migjorn predominen durant l'estiu; Llevant, Llebeig i Ponent durant la primavera; i finalment la Tramuntana (el més important) i Mestral predominen durant l'hivern. Menorca, igual que Mallorca, està exposada en major intensitat a la acció del vent de Tramuntana, que sol ser persistent, fred, sec i fort. Pot arribar a donar de forma permanent una forta inclinació als arbres, i oblogant moltes vegades haver de fer paret seca alrededor d'alguns arbres fruiters com per exemple la figuera de cristià. Els mesos que els vents de Tramuntana són més notables són els de setembre, octubre, desembre, gener i febrer, però particularment gener i desembre. Un altra problema del vent de tramuntana a Menorca el tenen els pagesos, ja que si el vent es molt fort i dura varis dies pot arribar a cremar el farratge sembrat per alimentar el bestiar, degut a la quantitat de sal que duu; es xerra de tonelades de sal cada tramuntanada. Sort que a l'illa com a màxim es donen unes 3 tramuntanades a l'any.