AVUI PARLEM DE L' IQPIB

Una informació que potser serà útil als pares i mares Escoltes. L' Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l'òrgan encarregat de definir l'estructura de les qualificacions laborals (els títols de F.P. que es necessiten per desenvolupar algunes feines i tasques tècniques) , i establir i mantenir el sistema integral de les qualificacions professionals a les Illes Balears. També té com a objectiu promoure i realitzar actuacions i estudis encaminats a l'enfortiment, al desenvolupament i a la millora de la formació professional, per iniciativa pròpia, per indicació del Consell de la Formació Professional de les Illes Balears o per petició expressa de les administracions públiques amb competències en la formació professional. Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals. Acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l'exercici professional. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d' Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes. El catàleg de certificats de professionalitat esta agrupat en 26 famílies professionals (les mateixes que les  de F.P.) Anem a posar un exemple, tenim una treballadora que fa 15 anys que treballa a una cuina (i ho pot demostrar amb els contractes de feina i la vida laboral de l' Agència Tributària) i ha fet alguns cursos no oficials de cuina, rebosteria i per exemple de riscos laborals (obligatoris en la feina). Doncs es posa en contacte amb el IQPIB i quan es convoquen les places per les qualificacions professionals de cuina, pot optar si compleix els requisits, paga les taxes i supera unes proves a tenir un certificat de professionalitat oficial del ministeri d' Educació (similar als de F.P. de Cuina) que l' acredita com a treballadora regular i oficialment formada i vàlida. Açò com hem dit passa amb les 26 famílies professionals que hi ha reconegudes, cuina, jardineria, serveis funeraris, fusteria, sabates i tot el que vos podeu imaginar.  Vos convidem a que faceu una volta dins iqpib.caib.es o que telefoneu o envieu un mail directament al Institut ( Govern de les Illes Balears) que està al  Passatge Guillem de Torrella núm.1, 3r pis. - 07002 Palma,   Telèfon 971 17 77 74 - Fax 971 17 68 57  IQPIB@dgfpfp.caib.es . Sempre a punt!