DIA INTERNACIONAL DELS REFUGIATS 2016

Vos fem arribar una informació que hem rebut de la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca. Es farà un activitat el proper Diumenge dia 19 de juny al Claustre del Carme de Maó a les 20.00h. amb motiu del Dia Internacional dels Refugiats. En els darrers anys, el nombre de refugiats global ha anat augmentant a causa de les guerres, les crisis humanitàries o els governs autoritaris. Tot i que la majoria dels refugiats es concentren en països en vies de desenvolupament, alguns busquen el seu refugi a països europeus a través del procediment de sol·licitud d’asil. La Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, aprovada el 1951 per Nacions Unides, defineix les normes que garanteixen l’asil i ha estat ratificada per 147 estats. Segons l’Agència de Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR), un refugiat és una persona que “a causa de temors fundats de ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques es trobi fora del seu país de nacionalitat i no pugui, o a causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció de tal país”. Segons l’ACNUR, a finals de 2011, al món hi havia 42’5 milions de persones desplaçades forçosament, dels quals 15’2 milions eren refugiats, 895.000 sol·licitants d’asil i 26’4 milions desplaçats interns.