HISTÒRIA DE LA FESTA - SANT JOAN

L'església de Sant Joan d'Artrutx surt citada com a parròquia poc després de la conquesta de l'illa de Menorca, l'any 1287, i va ser confiramda com a tal l'any 1301. Per administar-la es va crear una obreria, ja documentada el 1399, formada per elements representatius dels estaments socials, anomenats "Obres" o "Caixers": un sacerdot, un noble, un mestre artesà i dos arrendataris de finques; aquesta junta es completarà a principis del segle XVII amb un representant dels menestrals, alternativament agricultor i artesà, i aquest serà l'encarregat de portar la bandera. El dia de Sant Joan (24 de juny) es celebrava a la població una missa. Aquestes celebracions constitueixen el nucli més antic de la festa i eren comuns a totes les obreries i gremis de l'illa. El que diferenciava la festa de Sant Joan de les altres era i és la distància de 5 quilòmetres que estava i està l'ermita fet que obligava la presencia de mitjans de transport, en aquell moment només podien ser cavalls. També la superposició a la festa de certs actes de la festa com els "caragols", com el del Born, on antigament hi havia el palau del Governador de l'illa al qual li demanaven permís per sortir del poble i tornar una vegada s'havia fet fosc, quan les portes de les muralles ja estaven tancades. Entre totes aquestes coses també s'afegí les corregudes a la plaça i al pla, però això ja no es tant antic. Podriem dir que Sant Joan és un festa mil·lenària i que l'hem de conservar i cuidar sempre. Sempre a punt!!