PROPOSTA AJUNTAMENT DE CIUTADELLA 2017

La nostra secció de jardineria i manteniment va enviar fa uns dies una proposta prou  interessant a l' area de mediambient de l' ajuntament de Ciutadella  que potser caldrà treballar a dins l' AL21 i ajustar però que pot beneficiar a molts.  Es tracta de fer alguns canvis en la campanya de poda que regularment i cada hivern duen a terme la brigada de jardiners de l' ajuntament en els arbres de tota Ciutadella. Aquesta (poda d' arbres ornamentals) és una feina cultural (solament es poden els arbres fruiters per a forçar aquests a fer fruita i obtenir benefici) introduïda a Ciutadella des de fa uns 30 o 40 anys sense una base científica sòlida que ho demostri i la qual suposa un cost econòmic elevat el qual es pot reduir i seriosament.  Nosaltres fem la proposta de reduir la poda als arbres que suposin una molèstia per a la circulació, les façanes o l' enllumenat públic o entramat elèctric i deixar la majoria d' aquests sense podar i seguint amb normalitat el seu cicle natural. La majoria d' arbres de Ciutadella estan malalts de verticillium per que s' han duit a terme podes massa agressives ( i pràctiques errades en aquestes, sense mai ofendre als jardiners municipals qui són molt feiners) i presenten deficiències estructurals (branques massa grans, troncs massa prims, ferides en el cambium i podriments seriosos (solament cal veure a l' hivern l' estat de les Mèlies del passeig de Sant Nicolau).  Doncs fins aquí la nostra aportació. Si teniu algun dubte al respecte vos remetem a en Pere Fraga Arguimbau, membre del IME i professor dels cursos de jardineria de la CEPA Ciutadella qui vos  respondrà de manera més rigorosa si tens alguns dubtes al respecte.  Doncs esperem haver ajudat a fer una mica millor la nostra petita ciutat.