FULLS PROTECCIÓ DADES PERSONALS

Aquí teniu la fulla de proteccions de dades personals i drets d'imatge. És important que cliqueu amb el ratolí del vostre ordenador  a sobre de la imatge i imprimiu directament (amb el botó de la dreta per exemple, dona una opció) que és guardar aquesta imatge. Després l' heu d' emplenar i presentar-la el dia de la inscripció, juntament amb el resguard de l' ingrés bancari fet a Caixa Pollença  en nom de l' Escolta que es vol apuntar a el nou curs. L’Associació Diocesana d’Escoltisme - Escoltes de Menorca - MSC, disposa d’una base de dades de tots els seus associats (tant al·lots/es com caps, responsables i antics escoltes) que es tractat a nivell intern per a formalitzar les seves inscripcions en l’entitat, l’assegurança i com a recurs per a oferir diferents informacions i documents que es consideren interessants dins la nostra activitat escolta. Aquesta base de dades és d’ús intern i exclusiu de la nostra associació i mai es cedeixen a altres entitats, administracio s o empreses.  Atès que la protecció de les dades personals està reconegut i regit per l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades, i l’article 12 del Reial Decret 1720/2007, l’Equip Diocesà demana el consentiment als agrupaments, pares, mares i tutors, i a títol personal per als majors d’edat, per a poder disposar d’aquestes dades i fer-ne l’ús oportú.