LA PROMESA ESCOLTA

Bon dia amics i amigues. Avui parlarem una mica més de la promesa Escolta. Tot/a membre que entri en una unitat escolta,  o que es comprometi com a cap, suport, equip de pares i quan hagi descobert l'estil de la vida escolta, es pot adherir a la promesa i a la Llei, i fer el compromís de participar en la vida de la unitat, de l'agrupament i dels Escoltes de Menorca. Aquest compromís es manifestarà davant dels/de les altres al·lots/es i davant dels/les altres membres de la unitat, d'acord amb les orientacions concretes que proposa el mètode de l'etapa corresponent. Sempre haurà de ser conscient/a, responsable, sincer/a en la mesura de l'edat.  El text de la promesa podrà ser lliure, però haurà de reflectir els deures envers la vida, els altres i un mateix, i ha d’estar inspirat en la promesa i en la Llei concebudes pel fundador de l’Escoltisme, en BP i que literalment són aquestes:  Els/les escoltes som dignes de confiança. Els/les escoltes som responsables. Els/les escoltes som útils i servicials.Els/les escoltes som amics de tots i germans de tots/tes els/les escoltes. Els/les escoltes vivim la nostra fe i respectem els altres. Els/les escoltes estimem la natura. Els/les escoltes no deixem res a mitges. Els/les escoltes superem les dificultats amb alegria. Els/les escoltes som austers, treballadors i estimem les coses. Els/les escoltes som nets en tot i per tot. Recordeu per favor que el cau romandrà tancat aquestes festes, fins el proper 22/04/017 on tenim preparada una activitat per a totes les unitats, els seus pares, mares i familiars si volen venir. Alegria i Sempre a punt!