INSCRIPCIONS CURS 2017/018

Estimades amigues i amics, com ha anat l’estiu?  Heu trobat a faltar les estones dels dissabtes al cau? als amics i amigues de l’agrupament? Les excursions que varem fer tots junts? Doncs el pròxim curs ja està a punt de començar!!! Inici de curs:  dia 14 d’octubre a les 16:00h.  Com apuntar-se? De moment TOTES LES UNITATS ESTAN PLENES i no hi queda plaça per a més fillets/es nouvinguts en cap lloc .  Pels joves escoltes que ja varen venir l'any passat al cau: dies  19 i dia 20 de setembre de 20.00h. a 21:00h. Al cau de caps, dins el pati de l’ agrupament! . Si hi ha alguna baixa tindran  lloc els i  les fillets/es que estan en llista d' espera des de l' any passat. Són molts els  fillets/es de l’agrupament (entre tots/es  i els i les  responsables d' aquests som 100 persones aproximadament...!) i donem prioritat a tots els escoltes que venen del curs passat. Sempre queda l'opció d' anar a l'agrupament germà el Federico Pareja a la plaça de la Pau. La quota d’aquest any serà de 60€, amb els  quals es cobreix l' assegurança que contracta “Escoltes de Menorca”per a totes les persones censades i altres despeses. Quines coses cal fer i portar?  El full d' inscripció emplenat i signat per pares i mares o tutors i l’ escolta que s’ apunta. Còpia del rebut bancari amb el pagament de la quota on surti el nom del fillet/a que és vol apuntar.   Fulla de drets d’ imatge  i protecció de dades (emplenada i signada pel responsables de l’ infant/jove). Llegir i entendre el reglament de Funcionament Intern: Els fillets/es de l¡ agrupament  vindran voluntàriament al cau, mai obligats pels seus pares/mares o tutors/es.  Es prega puntualitat a l’ hora de començar i acabar les activitats tant ordinàries com extraordinàries.  Els fillets/es pares i mares es comprometen col·laborar i a informar-se amb regularitat del funcionament de la entitat, de les activitats de la seva unitat i agrupament amb els mitjans de comunicació  propis (cartellera, blog i correu electrònic) de la nostra associació.   recordem que la nostra associació promou el respecte i l’ educació en valors mitjançant la descoberta de la natura, la convivència, els jocs, dinàmiques i activitats  i  sobretot la llei escolta.