PUIG DE SA CRIANÇA DE DALT

Avui parlem d' aquest Puig de la serra de tramuntana que compta amb 1009 metres d' alçada El recorregut comença en la urbanització Són Macip, a la qual s'accedeix per un desviament situat a l'altura del quilòmetre 22'8 de la carretera Ma.-10 (Pollença-Andratx). Ascendim per la costa, travessam un encreuament, i  prenim una corba a l'esquerra i altra a la dreta. Veurem a mà esquerra un panell del Departament de Medi Ambient i Natura, amb informació sobre La Mola i Son Macip, en aquest carrer podem deixar aparcat el vehicle. Al costat del cartell informatiu   s’inicia una pujada forta i curta amb el sòl formigonat que en un minut ens situa enfront d'una barrera de fusta, amb un botador igualment de fusta situat a l'esquerra. S'inicia un camí de terra de pendent semi-fort. Transcorreguts dos minuts des de l'encreuament de la barrera trobem un camí que ve des de l'esquerra, seguim a la nostra dreta (veurem una fita sobre una roca). La pujada continua forta i seguirem caminant pel alzinar. Uns dos minuts després trobem una estaca de fusta que ens orienta i hem de seguir pel camí que veníem, que en aquest punt no presenta un pendent tan fort. A la nostra esquerra veurem una paret seca i el camí té un recorregut en zig-zag.  A partir d'aquest punt el pendent se suavitza, planejant en alguns moments. Al costat del camí observarem diversos rotllos de sitja especialment a l'esquerra del camí. El camí transcorre pel alzinar sense grans dificultats, fins i tot amb alguna baixada i uns 7/8 minuts després de l'estaca trobem altra en una corba del camí que ascendeix des de la nostra dreta. Ascendim per aquest camí de terra, posteriorment planejam i arribam a un encreuament amb un camí que ascendeix des de la nostra dreta. Una estaca de fusta ens indica que hem de seguir ascendint a la nostra esquerra amb pendents cada vegada més acusades. Trobarem diversos rotllos de sitja i les restes de la paret d'alguna caseta. El camí aminora el pendent i arribam al cap d'uns 6/7 minuts (a contar des de l'estaca i la corba a la dreta) a una esplanada a la nostra esquerra i veurem el tram final d'una rosseguera (xaragall). Seguim ascendint a través de l’alzinar amb pendents mitjos, diversos rotllos de sitja, restes d'una caseta i en uns 3/4 minuts arribarem a l'inici d'un camí empedrat: Camí de Ses Voltes d'en Galileu, o senzillament Camí d'en Galileu –un rètol així ens ho indica-. El nom prové d' Antoni Català, alies Galileu, que ho va construir a la fi del segle XVII (hi ha un document datat en 1692 pel qual es compromet a construir una casa de neu a la Mola). Es tracta d'un camí de nevater. El camí ascendeix en zig-zag i en poc més de 1200 metres salva un desnivell de 250. A la nostra esquerra veurem una rosseguera i posteriorment altra a la nostra dreta. Després d'uns 20/22 minuts de fort ascens, el camí planeja travessant un terreny amb abundants càrritxs. Després d'uns cinc minuts de discórrer per sendes i camí empedrat arribarem a un encreuament en el qual troba un pal que ens indica que ens trobem a uns 100 metres de la casa de neu d'en Galileu....!