UNIFORMITAT ESCOLTA 2017/2018

L'escoltisme és un moviment juvenil d'àmbit mundial que pretén afavorir el desenvolupament integral dels nins i joves mitjançant l'educació en un àmbit no formal, basada en el contacte amb la natura, l'exploració de l'entorn, i valors com el respecte, l'ajuda als demés, el treball en equip, etc.   Aquest moviment fou fundat per Sir Robert Baden – Powell com una manera de combatre la delinqüència juvenil a l'Anglaterra de principis del segle XX, afavorint el desenvolupament físic, espiritual i mental dels joves, per a que esdevinguessin ciutadans responsables. Més tard, la seva esposa Lady Olave va introduir el Guidisme, per a les noies. Des dels inicis de l'escoltisme, el seu fundador, Baden Powell, va establir l'uniformitat com a un mètode de no distinció entre els nins i joves escoltes, ja que no eren tots de la mateixa classe social ni tenien els mateixos recursos econòmics. Amb el temps, l'úniforme que inicialment era d'aparença militar, ha anat evolucionant fins a correspondre a 5 camises de diferents colors, una per a cada unitat. Així, a més de no crear diferències entre els nins per la roba, s'identifica clarament a quina unitat pertanyen amb un cop d'ull. En la passada reunió de pares i mares del nostre agrupament (10 novembre de 2017) es va escollir per majoria absoluta dels presents el pagament 20€ (retornables) per a que els joves escoltes puguin gaudir de l' uniformitat corresponent a cada branca. Es a dir si un fillet/a paga 20€ quan es LL/D per a una camisa, si retorna aquesta en perfecte estat al passar  a la unitat de R/G l' agrupament li cedirà una camisa blava per emprar en els 3 anys que passarà a aquesta branca sense cost i així successivament fins a arribar a Trucs i acabar la seva estada com a Escolta a dins la nostra entitat. En acabar i retornar l' etapa formativa a dins l' agrupament (en qualsevol edat i branca) es retornaran els 20€ si es retorna la camisa en perfecte estat. Les famílies també poden (serà més que benvingut) retornar la camisa i deixar els 20€ de dipòsit en concepte de donatiu a l' agrupament pels propers escoltes, recordem que cada any l' agrupament haurà de comprar unes 10  camises aproximadament per als canvis d' unitat previstos dins cada unitat.